Thông điệp từ Chủ  tịch Công  ty Phoenix  Pharma

BÀ PHẠM VIỆT NGA

KẾT NỐI SỰ THỊNH VƯỢNG – CÓ TÂM ẮT CÓ TẦM

Phoenix  Pharma đã khẳng định vai trò của một thương hiệu dẫn đầu  trong  ngành dược mỹ phẩm thế hệ mới, luôn đi tiên phong trong những điều mới mẻ nhất, tiên phong trong đổi  mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản  phẩm; tiên phong trong đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại, tiên tiến; tiên phong tuyển dụng nhân sự tài năng… để hướng tới những giá trị bền vững đến với cộng đồng, đến với khách hàng và cổ đông. TÂM – TÍN- TÌNH xuyên suốt trong mọi quá trình – hoạt động doanh nghiệp – quan hệ đối tác.

Phó Chủ tịch Bà Hoàng Thị Minh Phượng

“Không có gì là không thể với một người biết cố gắng”

Với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, thất bại chỉ là một điểm dừng để họ nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho một sự tiếp tục tuyệt vời hơn. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào cả.

 

Phó Chủ tịch Bà Đào Thị Ngoan

 

Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Thạo