TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI – VĂN HÓA – TRIẾT LÝ KINH DOANH

1. TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị Dược Mỹ Phẩm tốt nhất VN, Doanh nghiệp top đầu Việt Nam

2. SỨ MỆNH
– Đối với khách hàng: Cung cấp sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp, chất lượng cao ,giá cả hợp lý. Tiêu chí khách hàng và đối tác là trên hết.
– Đối với NPP : Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển , luôn gia tăng các giá trị về con người và lợi ích. Xây dựng mối quan hệ hòa hảo bền vững, NPP ngoài đối tác thì còn là người nhà.
– Đối với xã hội : Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Tích cực đóng góp cho cộng đồng.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chữ TÂM – TÍN- TÌNH xuyên suốt trong mọi quá trình – hoạt động doanh nghiệp – quan hệ đối tác.
Luôn luôn học hỏi, lắng nghe và sẻ chia cùng khách hàng – quý đối tác.

4. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Yêu thương – Đoàn kết – Sẻ chia
Kinh doanh với tiêu chí HẠNH PHÚC – BÌNH AN

5. TRIẾT LÝ KINH DOANH
– Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp. là yếu tố tạo nên sự khác biệt và phát triển bền vững.
– Khách hàng và đại lý là trên hết : Cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, khó khăn. Ưu tiên giá trị con người và lợi ích của khách hàng – quý đối tác so với giá trị lợi ích doanh nghiệp.
– Cải tiến liên tục: Phải thay đổi trước khi thị trường thay đổi, luôn tiên phong dẫn đầu ngành hệ thống.
– Phương châm hành động : Minh bạch – Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời triển khai quyết liệt
– Chiến lược phát triển bền vững của công ty : Sản phẩm chất lượng – Kinh doanh hiệu quả – Ứng dụng công nghệ – Hợp tác uy tín – Cơ hội luôn mở – Văn hóa hạnh phúc – Môi trường nhân văn

.